Oznámenie e-mailovej adresy o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v obci

Autor: Juraj Vozár, 19.07.2023

Obec Kremnické Bane  v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú v sobotu 30. septembra 2023 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií:

 

 kremnickebane@kremnicke-bane.dcom.sk