úroveň vytriedenia komunálneho dpadu za rok 2022

Autor: Juraj Vozár, 16.05.2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

 v obci  Kremnické Bane je  60,24 %