Záverečný účet za rok 2022

Autor: Juraj Vozár, 16.05.2023