verejná vyhláška

Autor: Juraj Vozár, 21.11.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania