referendum 2023

Autor: Juraj Vozár, 10.11.2022

O b e c    K r e m n i c k é   B a n e,

v zastúpení starostom obce Jurajom Vozárom                                                                                              

pre konanie referenda dňa 21.1.2023

u r č u j e ,

že celé územie obce Kremnické Bane tvorí   1 volebný okrsok.

 Volebná miestnosť je  malá sála KD Kremnické Bane

V Kremnických Baniach  08.11.2022