poskytnutie informácii doktnutým osobám o spracovaní osobných údajov potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb

Autor: Juraj Vozár, 13.09.2022