Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť.

Autor: Juraj Vozár, 20.07.2022

Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť.

V zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, bol určený v Obci Kremnické Bane  jeden volebný obvod, v ktorom sa zvolí 5 poslancov obecného zastupiteľstva.