menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Autor: Juraj Vozár, 19.07.2022
 

Vymenovanie zapisovateľa miestnej  volebnej komisie

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022, v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

menujem do funkcie zapisovateľa miestnej j volebnej komisie

Danielu Priwitzerovú, pracovníčku obce Kremnické Bane 

Doručenie kandidátnych listín a delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií je možné na obecnom úrade Kremnické Bane č. 1

Telefónne číslo: 045/6755122

 Mobil: 0904 490 145

Kontakt: kremnickebane@kremnicke-bane.dcom.sk 

V Kremnických Baniach dňa : 14.07.2022

                                                                                                  Juraj Vozár,  starosta obce