Odpočet vodomerov

Autor: Juraj Vozár, 08.07.2022

Vážení občania

 


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

 

oznamuje občanom  obce Kremnické Bane , že pracovník spoločnosti bude  realizovať odpočty vodomerov od 11.7.2022

Žiada občanov, ktorých vodomer nie je voľne prístupný  k odpočtu , napríklad  za bránou, v dome, pivnici, garáži ,aby stav  vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav  napísali  na papier a  umiestnili na viditeľnom mieste, napr. bránička, okno.

Lístok so stavom treba zanechať do doby, pokiaľ odčítač nepoznačí odpísané