Verejná vyhláška

Autor: Juraj Vozár, 25.02.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania Slovak Telekom