Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“

Autor: Juraj Vozár, 08.12.2021
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke:
 
 
  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zeleny-kraj-strategia-environmentalnej-politiky-banskobystrickeho-samo