Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Autor: Juraj Vozár, 07.06.2021
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
 
/podľa § 140 Exekučného poriadku/