sčítanie obyvateľov 2021

Autor: Juraj Vozár, 10.02.2021
 

                      Rok 2021 je pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické .

 

Sčítanie  obyvateľov prebehne

od 15.2. – 31.3.2021

www.scitanie.sk                                                                        

 Každý obyvateľ sa musí sčítať sám. Ak sa nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti  sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

 Asistované sčítanie začne od 1.4.2021  a potrvá najneskôr do 31.10.2021