Záverečný účet za rok 2019

Autor: Juraj Vozár, 24.04.2020