správa z predbežného auditu za rok 2019

Autor: Juraj Vozár, 14.11.2019