VZN č. 1/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

Autor: Juraj Vozár, 28.01.2016