Autor: Miroslav Bros, 14.05.2015
Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov.
 
    Meno  Pozícia
1.   Marián Priwitzer
 zástupca starostu  
2.   Jozef Holečka
 Poslanec
 3.    Vladimír Ivan
 Poslanec
  4.     Róbert Knapp ml.
 Poslanec
  5.     Martin Svitok
 Poslanec